Logo

Jongeren inspireren, dat is het doel

wat is stagedive?

talentontwikkeling

In een naschools programma gericht op het ontdekken en ontwikkelen van talent zetten dertig Amsterdamse jongeren tussen de 14 en 17 jaar een persoonlijke én artistieke stap. Gedurende een half jaar maken zij hun eigen voorstelling. Tijdens het maakproces ontwikkelen zij hun persoonlijke en creatieve talenten. De jongeren laten zien wat ze waard zijn en inspireren andere jongeren. De deelnemende jongeren worden zo (cultuur)ambassadeurs voor peers en zorgen daardoor voor een multiplieer-effect. Bij het publiek kantelt het overheersende beeld van deze jongeren. Stagedive is interdisciplinair, toegankelijk en gericht op leren van elkaar. De jongeren zijn volledig eigenaar van de inhoud, vorm en voorstelling. Stagedive richt zich in het bijzonder op jongeren die van huis uit niet snel de kans krijgen om hun persoonlijke én artistieke talenten te kunnen ontplooien. 

 

interdisciplinair

In Stagedive werken zes jongeren-kunstinstellingen samen: Amsterdamse Muziekschool (muziek), Bekijk ‘t (film), Urban Heroes (urban dance), Poldertheater (toneel), IVKO (mode) en The Beach (design). De zes instellingen bieden expertise aan in een breed spectrum van disciplines. De tegenwoordige kunstbeleving door jongeren valt immers steeds minder in het vakje van één kunstdiscipline onder te brengen. Stagedive ondersteunt de overschrijdende aanpak en biedt zo de jongeren een podium voor hun interdisciplinaire voorstelling. 

 

masterclasses

Gedurende Stagedive geven zes kunstenaars masterclasses. Onder hen bevinden zich beatboxer Abdelhadi Baaddi, zangeres Madina en filmregisseur Sam de Jong. Verder staan vakmensen als technici, reclamemakers en ontwerpers hen ter beschikking. Ook op MBO-docenten kan de groep een beroep doen voor deelproducties, zoals die van het Mediacollege Amsterdam en opleiding Mode en Grime van ROC. 

onder de aandacht brengen

Stagedive is een naschools programma. Klassenleraren en kunstdocenten van scholen in Amsterdam attenderen hun leerlingen op Stagedive. Stagedive werkt samen met vier scholen in haar netwerk: Lumion Amsterdam, Huygens College, Het Sweelinck College en Marcanti College (alwaar de repetities plaatvinden). Natuurlijk staat Stagedive ook open voor jongeren van andere scholen. Brengt u Stagedive onder de aandacht van uw leerlingen? Vanzelfsprekend kiezen de jongeren zelf om deel te nemen. 

 

De belangrijkste vragen: voor wie is Stagedive de gelezen mogelijkheid om zich persoonlijk (verder) te ontwikkelen? Wie heeft onontdekte artistieke talenten die binnen Stagedive kunnen uitspruiten? Zoals u weet is kunst bovenal een middel ten dienste van persoonlijke ontwikkeling. Ook bij Stagedive is dat de essentie. Door talentontwikkeling– zowel persoonlijke als creatieve – vergroot Stagedive de empowerment van jongeren. Stagedive focust zich met name op jongeren die niet dezelfde kansen krijgen. Terwijl zij evengoed barsten van talenten, laat het artistieke of andere talenten zijn. Naast de deelnemers die rechtstreeks en/of via u zich aanmelden, stromen ook jongeren in via de zes jongereninstellingen. Ook zij attenderen jongeren die hier hun talenten kunnen ontplooien. 

 

ervaring niet nodig

Stagedive is geen excellentie-programma zijn, juist het tegendeel. Ook voor hen geldt dat het beheersen van een kunstdiscipline géén voorwaarde is. Het gaat immers om een zo divers mogelijke samenstelling van de groep. Daar horen zeker ook onervaren jongeren bij. We kiezen wel bewust voor diversiteit binnen de groep, hoe kleurrijker hoe beter! Stagedive creëert een veilige omgeving waarin ieders input wordt gewaardeerd. 

 

“Met de excellente leerlingen krijgt het project een geheel ander karakter. Ik wil juist werken met jongeren die misschien niet eens van zichzelf weten dat ze ruwe talenten zijn. Ben je nieuwsgiering? Ben je bereid om daar je tijd in te stoppen? Dat is meer dan voldoende. Hebben ze wel ervaring, dan is dat meegenomen. Ervaring krijgen ze in Stagedive vanzelf wel."        Victor Mentink

wat kan ik doen als docent?

download formulieren

Toestemmingsbrief ouders Stagedive

Logo van Stagedive

Factsheet en hand-out voor docenten

Flyer (wilt u flyer of poster in hoge resolutie, stuur bericht naar info@stagedive.art)

Beleidsplan 2021 van Stichting Growing Young

Privacyverklaring (Algemene verordening gegevensbescherming AVG)

toekomst

<p>Deze editie van Stagedive is de eerste. Wij gebruiken de editie tevens om te testen. Stagedive heeft de ambitie een jaarlijks terugkerend programma te worden. Dit eerste jaar is vooral georiënteerd op Amsterdam West en Nieuw-West. Daarna passen we het concept graag toe in andere stadsdelen in samenwerking met vmbo-scholen, kunstinstellingen en theaters aldaar. Zo ontstaan parallelle Stagedive-groepen, elk met een eigen signatuur. Dit gegeven maakt de voorstellingen avontuurlijk. De parallelle groepen kunnen hun voorstellingen bundelen en programmeren als een nieuw gezamenlijk (show-case)event. Een aantal jongeren-kunstinstellingen heeft aangegeven interesse te hebben om aan te haken, nog voor dat we actief op zoek zijn. Dan gaat het om De Gasten, Alsan Muziekschool, Solid Ground Movement, DAT! Theater en filmschool, Amsterdams Jeugdtheater, Dutch Gospel Arts Institute en Poetry Circle Nowhere.&nbsp;</p>

<p>Stichting Growing Young ziet kunst en cultuur als een middel voor persoonlijke zelfontplooiing en artistieke ontwikkeling, in het bijzonder jongeren die daartoe van huis uit minder kansen krijgen. Doel van stichting Growing Young is het leveren van een bijdrage aan culturele talentontwikkeling aan jongeren door het organiseren van kunstprojecten, zoals Stagedive, en door kennisuitwisseling tussen generaties. Op termijn komen hier mogelijk andere initiatieven bij.</p>

wie organiseert stagedive?

team

professionals

Stagedive wordt door een team van  bekwame professionals begeleid. Tijdens het traject is begeleiding aanwezig van regisseur Victor Mentink, regieassistenten (derdejaarsstudenten van Academie voor Theater en Dans), vakdocenten van de deelnemende kunstinstellingen en een productieteam. Daarnaast is er vanuit de deelnemende instellingen professionele ondersteuning op het gebied van geluidstechniek, lichttechniek en scenografie, educatie, communicatie, productie, et cetera. Jongeren kunnen aanvullend zich ook in een van deze professies verdiepen. Wij streven naar een representatieve afspiegeling van de maatschappij in het regieteam, grandmasters en vakdocenten.


regisseur

Victor Mentink heeft vijftien jaar ervaring als regisseur, dramaturg en theatermaker. Sinds 2011 is hij docent aan de Academie voor Theater en Dans (AHK). Victor zoekt vaak samenwerkingen met andere instellingen en disciplines en werkt graag met amateurs, jongeren in het bijzonder. Voorbeelden daarvan zijn een productie van Jeugdtheater De Krakeling met dansgezelschap ICK amsterdam, een productie van theatergezelschap Wij Zijn Dox met AYA Danstheater, en een productie voor Jeugd Opera tijdens het Grachtenfestival waarin diverse disciplines samenkomen.


projectteam

Het projectteam bestaat uit een projectleider Raoul Petersen en artistiek coördinator Jaz Chen. De projectleider is verantwoordelijk voor de financiële, organisatorische en planmatige kant van Stagedive. De  artistiek coördinator draagt zorg voor het inhoudelijke programma, de artistieke kwaliteit van de voorstelling en onderhoudt contact met (vak)docenten. Het projectteam, regisseur Victor Mentink en docenten voeren de werkzaamheden bezoldigd uit. Deze kosten zijn opgenomen in de begroting van de subsidieaanvragen. Op basis hiervan hebben de fondsen financiering toegezegd.

 

bestuur

Het bestuur van stichting Growing Young ziet toe op een goede gang van zaken en heeft een controlerende functie. Dat doet zij onbezoldigd. Het bestuur bestaat uit voorzitter Lidewij de Ridder (ABN Amro), penningmeester Esmee Nieuwenhuis (KingCanary), secretaris Martijn Jordans en algemeen bestuurslid Sarah Reynolds.

 

Het bestuur laat zich adviseren door o.a. Bram van Hasselt (Lid van Raad van Toezicht The Gray Space in the Middle, Den Haag).

 

stichting

Stichting Growing Young is opgericht op 27 maart 2020 onder notariële akte van notariskantoor Van Campen Liem te Amsterdam. Het beleidsplan van de stichting is hierboven te downloaden. 

 

IBAN: NL40ABNA0884555062 t.n.v. Stichting Growing Young

RSIN 861115788 / KvK 77733800

Stichting Growing Young is in het bezit van een ANBI-verklaring

Contact

Voor vragen over het project, deelnemers, praktische informatie en overige vragen:

Raoul Petersen 

projectleider 

raoul@stagedive.art 

06-24222217

 

 

Jaz Chen

artistiek coördinator

jaz@stagedive.art